Vöike Messi on ka pärit Mustveest ja ta ei seisa hetkekski paigal. Teda on igalpool ja tal on vaja kõike näha ja kõike kaasa teha. Supermootoriga karvakera.