Justus on väga keeruline loom. Kord ta uriseb ja susiseb, teinekord soovib pai. Ilmselt on ta lihtsalt kahevahel, kas inimene on tore või ei ole.