Hullywood, nagu tema nimigi ütleb, et pisut hulluke. Ta ei ole inimesest just kõige rohkem vaimustatud ha oskab seda aegajalt ka näidata. Küll aga ei ole meil ükski kass jäänud metsikuks ja ajapikku nad harjuvad. Veel enam, oma kodus, kus kogu tähelepanu temal, harjub ta kindlasti eriti kiiresti.